Chuyên trang Du học Tây Ban Nha của Công ty tư vấn du học AMEC

quan tu khong xac dinh a va an

Cách dùng quán từ không xác định A và AN

21109HDanh

Dùng a hoặc an trước một danh từ số ít đếm được. Chúng có nghĩa là một. Chúng được dùng trong câu có tính khái quát hoặc đề cập đến một chủ thể chưa được đề cập từ trước.

A ball is round. (nghĩa chung, khái quát, …