Lịch sử của Salamanca

4899275549 bc46d24351 m Lịch sử của Salamanca

Điều

Andrew McFarlane

Simon Calder được cám dỗ bởi các thành phố Tây Ban Nha đáng yêu cũ của Salamanca, nơi ông đã hòa quyện với các sinh viên tại một trong các trường đại học lâu đời nhất của châu Âu, và phát hiện ra một phi hành gia trong số những hình khắc bên ngoài nhà thờ Gothic.
Video Rating: 4/5