Du học Tây Ban Nha: Học bổng Tiến Sỹ 2012

hoc bong tien sy 300x138 Du học Tây Ban Nha: Học bổng Tiến Sỹ 2012Du học Tây Ban Nha: Thông tin về chương trình học bổng Tiến Sỹ 2012 dành cho các sinh viên quốc tế học tập tại Tây Ban Nha.

Đất nước: Tây Ban Nha

Nơi nhận học bổng: Centre for Genomic Regulation – CRG

Bậc học: Tiến Sỹ

Ngành học: Công nghệ Y Sinh (Biomedicine)

Nhà tài trợ: La Caixa Foundation

Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên quốc tế

Mô tả học bổng:

La Caixa Foundation được thành lập vào năm 2008 như là một quỹ học bổng nhằm để tạo cơ hội cho các sinh viên xuất sắc trên toàn thế giới có cơ hội được theo học chương trình Tiến Sỹ Y Sinh tại CRG (Centre for Genomic Regulation). Năm nay, 10 học bổng với chương trình học 4 năm sẽ được cung cấp cho những Tiến Sỹ Y Sinh làm việc tại CRG trong tương lai

Nhà tài trợ đã chọn CRG để khởi xướng chương trình này là vì sự xuất sắc của những dự án nghiên cứu của tổ chức, môi trường làm việc quốc tế của đội ngũ nghiên cứu khoa học, thiết bị nghiên cứu hiện đại, bản chất nghiên cứu liên ngành của các dự án và cũng như sự đóng góp to lớn cho công việc nghiên cứu thế giới thông qua phương tiện truyền thông, những tạp chí khoa học có uy tín…

Điều kiện:

Ứng viên có thể đến từ bất kỳ quốc gia nào

Ứng viên phải có thành tích học tập xuất sắc

Ứng viên phải có bằng tốt nghiệp Đại học trước tháng 9, năm 2012, đồng thời ứng viên phải thể hiện có quyết tâm theo đuổi công việc nghiên cứu khoa học

Đối với ứng viên hiện đang làm việc tại CRG với thời gian hơn 3 tháng thì sẽ không được xem xét đăng ký học bổng này

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu thông tin, xin liên hệ địa chỉ Email phdprogram@crg.es trước khi bạn hoàn thành việc nộp đơn đăng ký

Cách thức đăng ký: Trực tuyến

Hạn chót đăng ký: Ngày 13, tháng 2, năm 2012

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin tham khảo trang web sau:

http://pasteur.crg.es/portal/page/portal/Internet/05_TRABCONS/HIDE-PHD/HIDE-Fellowships_la_Caixa#eligibility

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · ·