Du học Tây Ban Nha : Học bổng Tiến sĩ ngành kỹ thuật lượng tử ánh sáng

hoc bongdu hoc erasmus mundus en Du học Tây Ban Nha : Học bổng Tiến sĩ ngành kỹ thuật lượng tử ánh sángDu học Tây Ban Nha – Ứng viên sẽ có thể đương đầu với những thử thách mới trong sự nghiệp học thuật hay nghiên cứu của mình, hiểu và nắm vững các hiện tượng quang học ở mức độ chi tiết, có một cái nhìn mới và được sử dụng các công cụ tự động trong các tiến trình nghiên cứu sinh học phức tạp nhất từ các mô tế bào cho đến ứng dụng lâm sàng; kể cả các thiết bị mới và độc đáo cho những ứng dụng quang học trong tương lai.

Ngành học: Kỹ thuật lượng tử ánh sáng, Nanophotonics và Biophotonics

Bậc học: Tiến sĩ

Nhà tài trợ: Erasmus Mundus

Đất nước: Pháp, Đức, Tây Ban Nha , Ý

Yêu cầu:

Những nhà nghiên cứu tập sự với bằng Thạc sĩ trong lĩnh vực Vật lý, Kỹ thuật, Quang học, Quang tử, Sinh học, Công nghệ sinh học, Lý sinh, Công nghệ nano. Quá trình tuyển chọn dựa trên kiến thức khoa học, thư giới thiệu, thư trình bày động lực và buổi phỏng vấn. Mức tổng tương ứng với 120 ETCS (xác nhận cho sinh viên châu âu hoặc tương đương cho sinh viên đến từ các nước thứ 3).
Trình độ Tiếng Anh trung bình.

Mô tả học bổng: Cung cấp chương trình 2 năm giảng dạy tập trung vào nghiên cứu nâng cao và các chủ đề ứng dụng để mở rộng kiến thức khoa học trong lĩnh vực kỹ thuật lượng tử ánh sáng, Nanophotonics và Biophotonics với các ứng dụng liên ngành. Ứng viên sẽ có thể đương đầu với những thử thách mới trong sự nghiệp học thuật hay nghiên cứu của mình, hiểu và nắm vững các hiện tượng quang học ở mức độ chi tiết, có một cái nhìn mới và được sử dụng các công cụ tự động trong các tiến trình nghiên cứu sinh học phức tạp nhất từ các mô tế bào cho đến ứng dụng lâm sàng; kể cả các thiết bị mới và độc đáo cho những ứng dụng quang học trong tương lai.

Đăng ký: Online

Deadline: 23/01/2012

Xem thêm thông tin học bổng tại địac chỉ: http://www.europhotonics.org/wordpress/

Nguồn : Scholarship Planet

Từ khóa:   · ·