Chuyên trang Du học Tây Ban Nha của Công ty tư vấn du học AMEC

hệ thống các trường đại học Tây Ban Nha

Trường đại học Granda

Facultad_de_Medicina_de_la_Universidad_de_Granada

I. Giới thiệu chung
Trường Đại học Granada thành lập năm 1531, là một biểu tượng của Granada – một thành phố phía nam Tây Ban Nha. Đây là một thành số xinh đẹp, vẫn còn lưu giữ được các di sản văn hóa Ả rập. Trường có …