Du học Tây Ban Nha : Học bổng The EuroPhotonics EMMC

hoc bong du hoc thac sytay ban nha 300x203 Du học Tây Ban Nha : Học bổng The EuroPhotonics EMMCDu học Tây Ban Nha – Cung cấp chương trình 2 năm giảng dạy tập trung vào nghiên cứu nâng cao và các chủ đề ứng dụng để mở rộng kiến thức khoa học trong lĩnh vực kỹ thuật lượng tử ánh sáng, Nanophotonics và Biophotonics với các ứng dụng liên ngành.

Ngành học: Kỹ thuật lượng tử ánh sáng, Nanophotonics và Biophotonics
Bậc học: Thạc sĩ
Đơn vị tài trợ: Erasmus Mundus
Đất nước: Pháp, Đức, Tây Ban Nha

Yêu cầu:
Có bằng cử nhân hoặc “giấy phép” tương đương ít nhất là 180 ECTS (xác nhận cho sinh viên châu âu hoặc tương đương cho các nước thứ 3), trong lĩnh vực Vật lý, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật cơ khí, Hóa lý, Vật lý ứng dụng, Quang học hay lĩnh vực liên quan. Trình độ tiếng anh trung bình.

Mô tả học bổng: Cung cấp chương trình 2 năm giảng dạy tập trung vào nghiên cứu nâng cao và các chủ đề ứng dụng để mở rộng kiến thức khoa học trong lĩnh vực kỹ thuật lượng tử ánh sáng, Nanophotonics và Biophotonics với các ứng dụng liên ngành. Ứng viên sẽ có thể đương đầu với những thử thách mới trong sự nghiệp học thuật hay nghiên cứu của mình, hiểu và nắm vững các hiện tượng quang học ở mức độ chi tiết, có một cái nhìn mới và được sử dụng các công cụ tự động trong các tiến trình nghiên cứu sinh học phức tạp nhất từ các mô tế bào cho đến ứng dụng lâm sàng; kể cả các thiết bị mới và độc đáo cho những ứng dụng quang học trong tương lai.

Đăng ký: Online

Deadline: 23/01/2012

Thông tin chi tiết xem tại : http://www.europhotonics.org/wordpress/master/future-students/master-application-procedure

Nguồn: Scholarship Planet

Từ khóa:   · ·